Објављен је коефицијент за израчунавање месечне закупнине за коришћење становa за период јул - децембар 2013. године

Коефицијент за израчунавање месечне закупнине за полугодишњи период утврђује и објављује министар надлежан за послове грађевине, и на основу њега носиоци права располагања станом утврђују износ месечне закупнине, зависно од броја бодова стана и величине стана.

   

На основу члана 32. Закона о становању, министар грађевинарства и урбанизма утврдио је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у шестомесечном обрачунском периоду јул - децембар 2013. године у висини од 0,191147.

   

Коефицијент је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије" бр. 78/13 од 3. септембра 2013. године.

   

Према томе, за утврђивање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у шестомесечном обрачунском периоду јул - децембар 2013. године користи се коефицијент у износу од 0, 191147.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste