Утврђени су индекси потрошачких цена за август 2013. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 257 од 12.09.2013. године, објављени су индекси потрошачких цена у августу 2013. године:

 

 

 Август 2013 /
Јул
 2013²

Август 2013/ 
Децембар 2012

Август 2013 /
Август 2012¹

Индекси потрошачких цена

100,4

102,5

107,3

Стопа инфлације

0,4

2,5

7,3

   

Индекси потрошачких цена за август 2013. године објављени су у „Службеном гласнику РС" број 81 од 13. септембра 2013. године.

      
Напомена:

  
1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

 
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste