Промењен је уплатни рачун за порез на приходе од издавања сопствених непокретности

Изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС", бр. 120/13),  које се примењују од 1. јануара 2014. године, промењен је уплатни рачун за порез на приходе од издавања сопствених непокретности (приходи од издавања сопствених непокретности се, од 30. маја 2013. године, сматрају приходима од капитала).

   

Почев од 1. јануара 2014. године, уплата пореза на приходе од издавања сопстевних непокретности, врши се на уплатни рачун број:

 

840-711149843-27

 

С обзиром на то да је промењена врста прихода по припадности, односно овај приход сада представља приход буџета Републике, следи да се у позив на број одобрења по моделу 97, уноси шифра општине према месту седишта исплатиоца прихода, ПИБ пореског обвезника и контролни број израчунат на основу ова два податка.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste