Утврђени су износи минималне акцизе за дуванске прерађевине

Законом о акцизама прописано је да Влада два пута годишње, на предлог министарства, утврђује износе просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина и минималне акцизе, и то до 31. јула - износе просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина и минималне акцизе у првом полугодишту текуће године, односно до 31. јануара - износе просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина и минималне акцизе у другом полугодишту претходне године.

 

На основу члана 10. став 7. Закона о акцизма, Влада Републике Србије, донела је Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине. Одлука је објављена у "Службеном гласнику Републике Србије", број 8/14 иступила је на снагу 30. јануара 2014. године


Одлуком су утврђени износи просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) и минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), и то:

 

Врста дуванских прерађевина

Јединица мере

Износ просечне пондерисане малопродајне цене

Износ минималне акцизе

Цигарете

дин./пак.

186,16

109,46

Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:

 

 

 

- резани дуван

дин./kg

6.558,93

3.283,80

- дуван за лулу

дин./kg

11.440,45

4.461,78

- дуван за жвакање

дин./kg

 

3.283,80

- бурмут

дин./kg

 

5.800,00


АРХИВА ВЕСТИ

ereste