У просторијама Савеза рачуновођа и ревизора Србије, дана 21.10.2014. (уторак) у 12 часова, организује се јавна расправа на Нацрт закона о спречавању прања новца и финансирањa тероризма

На сајту Управе за спречавање прања новца, 9.10.2014. објављен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

 

Предложена је, између осталог, измена члана 40. Закона и укидање обавезе, да лице овлашћено за обављање послова мора да има лиценцу коју је издавала Управа на основу резулатата стручног испита, за шта се Савез већ дуго залагао.

 

Нацрт закона можете преузети на сајту Управе за спречавање прања новца 

 

Савез рачуновођа и ревизора Србије, Удружење пружалаца рачуноводствених услуга Србије, Институт за рачуноводство и ревизију и Мрежа за пословну подршку,  по питању објављеног Нацрта закона, организују

ЈАВНУ РАСПРАВУ 
дана 21.10.2014. (уторак) у 12 часова 
у просторијама Савеза рачуновођа и ревизора, Његошева 19,  Београд.

  

На јавну расправу су  позвани и представници Управе за спречавање прања новца.

Позивамо чланове Савеза да својим учешћем у јавној расправи дају свој допринос, везано за заузимање заједничких ставова око најављених измена закона.  

  

Јавној расправи могу присуствовати и други обвезници  примене овог закона, дефинисани чланом 4. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

 

После одржане јавне расправе, формираћемо заједничко мишљење на објављени Нацрт закона, које ћемо доставити Управи за спречавање прања новца, до наведеног рока за достављање мишљења и сугестија, до 25.10.2014.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste