Објављен је најновији Аналитички контни план

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ ПЛАН

за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике, усклађен са Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/14) 

  

- Аналитички контни план рашчлањен је на нивоу четвороцифрених конта ради јасније примене основних конта.

 

- Прописе из рачуноводства: Закон о рачуноводству и ревизији, Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике

 

Опширније на страници издања


АРХИВА ВЕСТИ

ereste