Апликација за састављање ФИ у електронској форми за 2013. годину доступна је на интернет страници АПР

Дана 3. фебруара 2014. године, на интернет страници Агенције за привредне регистре, у одељку „Финансијски извештаји и бонитет", http://www.apr.gov.rs/Регистри/Финансијскиизвештајиибонитет/АпликацијаRIApp.aspx, објављена је Апликација за састављање финансијских извештаја у електронској форми за 2013. годину.

  

Напомињемо да се редовни годишњи финансијски извештаји састављени у апликацији АПР у електронској форми и достављени преко интернета посредством посебног веб сервиса, морају одштампати из апликације и обавезно доставити препорученом поштанском пошиљком на адресу: Агенција за привредне регистре, 11000 Београд 6, са навођењем одговарајућег поштанског фаха, јер ће се у противном сматрати да финансијски извештај није ни предат.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste