Пореска управа позива обвезнике да поднесу појединачну пореску пријаву за порез по одбитку

Пореска управа Министарства финансија послала је позив свим обвезницима који до краја протекле недеље нису послали ни једну појединачну пореску пријаву за порез по одбитку (ППП-ПД) да то учине.
 
Пореска управа подсећа да се за све исплате зарада и других прихода физичким лицима на које се плаћају порез и/или доприноси по одбитку (порез по одбитку) извршене у јануару и фебруару 2014. године мора поднети и ППП-ПД образац и то најкасније до последњег дана у месецу у којем је исплата извршена. Ова два месеца представљају прелазни период до пуне примене система обједињене наплате пореза по одбитку, која почиње 1. марта 2014. године. 
 
Поред тога што неподношењем ППП-ПД у прелазном периоду чине порески прекршај, обвезници пропуштају и прилику да провере исправност свог досадашњег начина обрачуна пореза по одбитку и благовремено се технички припреме за нов начин примене пореских прописа у овој области. Пореска управа подсећа да од 1. марта 2014. године исплата прихода физичким лицима на које се плаћа порез по одбитку неће бити могућа без претходног подношења ППП-ПД. 
 
На интернет страни Пореске управе (http://www.purs.gov.rs/) у рубрикама Е-порези и Обједињена наплата могу се наћи сва потребна обавештења. Пореска управа стоји на располагању свим заинтересованим обвезницима за сва евентуална додатна питања на адреси objedinjena.naplata@purs.gov.rs


АРХИВА ВЕСТИ

ereste