Реч уредника приручника за рачуноводство и пореске финансије „Рачуноводствена пракса" поводом ситуације у вези са састављањем финансијских извештаја

Поштовани претплатници,

морамо да Вам се обратимо поводом ситуације у вези са достављањем финансијских извештаја за 2013. годину. Као што вам је познато, иако је већ половина фебруара 2014. године, у моменту писања овог текста није званично објављен, у „Сл. гласнику РС", Правилник о пореском билансу, односно, још увек не постоје обрасци пореског биланса нити за привреду нити за предузетнике, као ни одговарајуће пореске пријаве. Ми, на терену, сарађујемо и са рачуновођама који раде у рачуноводству више од четрдесет, па и педесет година, и нико од њих не памти да је у прошлости постојала оваква ситуација.

Ово је проузроковало то да многе рачуновође нису саставиле финансијске извештаје, јер им је неопходан тачан износ пореза на добит за ту операцију. На апеле да пожуре са објављивањем пореских биланса и пореских пријава, чиновници који су за то задужени у министарству су одговорили питањем: „Какве везе има порез на добит са састављањем финансијских извештаја? Имамо времена до 29. јуна за то". На овакав одговор не треба ни давати коментар.

Морамо посебно подсетити на последње (за сад) пореске реформе, кад су рачуновође одмах по усвајању нових пореских прописа морале да их примењују, док је надлежном министарству остављен рок од шест месеци да се оно прилагоди томе. Наравно, рачуновође су, у највећем броју, успеле да се прилагоде, док су чиновници надлежних министарстава у великом броју случајева каснили са доношењем подзаконских аката, и стварањем услова за спровођење закона. Само у случају наведеног пореског биланса и пореске пријаве, касни се више од шест месеци.

Због тога смо били присиљени да (коначно) издамо број тематски везан за састављање пореског биланса и утврђивања пореза на добит, где смо текстове базирали на претпостављеном тексту Правилника о пореском билансу, као и на претпостављеном изгледу обрасца Пореског биланса за привреду.

На нашем сајту www.praksa.rs ћемо обавестити претплатнике о тачном моменту усвајања Правилника о пореском билансу, као и о свим евентуалним изменама.

Уколико буде измена у односу на решења која смо ми претпоставили, обавестићемо претплатнике у најкраћем могућем року.

Београд, 14. фебруар 2014. године

мр Предраг Петровић,
одговорни уредник


АРХИВА ВЕСТИ

ereste