Информација о просечној заради исплаћеној у јануару 2014. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 40 од 25. фебруара 2014. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јануару износи 52.438 динара. Исплаћена зарада у јануару 2014. номинално је мања од исплаћене зараде у децембру 2013. за 25,2% и реално мања за 26,2%.

       
Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јануару 2014. износи 37.966 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2013. номинално је мања за 25,3% а реално мања за 26,3%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Јануар 2014

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

52.438

37.966

   

Просечна зарада исплаћена у јануару 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у јануару 2013. године, номинално је мања за 3,7%, а реално је мања за 6,6%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јануару 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару 2013. године, номинално је мања за 3,1%, а реално за 6,0%.

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за децембар од 52.438 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. марта 2014. године у износу од 262.190 динара (52.438 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste