Минимална зарада за период јануар - јун 2014. године остаје непромењена - 115 динара нето по радном часу

На седници одржаној 28. фебруара 2014. године, Влада Републике Србије донела је одлуку о томе да минимална зарада у Србији, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар - јун 2014. године износи 115 динара по радном часу. Влада је донела ову одлуку с обзиром на то да Социјално-економски савет није постигао консензус о висини минималне зараде. 

 

У складу са овом одлуком, минимална нето зарада у првој половини 2014. године (јануар - јун 2014. године), остаје непромењена и износи 115 динара по радном часу.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste