Обавештење Пореске управе о примени обједињене наплате

Пореска управа је, на својој интернет страници http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/980/vazno-obavestenje---obuhvat-pravila-objedinjene-naplate.html, дала обавштење на које порезе по одбитку се примењује обједињена наплата, које преносимо у наставку.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - обухват правила обједињене наплате

Од 01. 03. 2014. године правила обједињене наплате примењују се на:


1) све исплате прихода физичким лицима на које се обрачунавају порези по одбитку које се врше од 01. 03. 2014. године и


2) све неизмирене и непријављене обавезе за порез по одбитку (у даљем тексту: обавезе) које су настале (јер су исплаћени нето приходи физичким лицима) пре 01. 03. 2014. године.

 

Све уплате обавеза на које се примењују правила обједињене наплате врше се на јединствени рачун за порезе по одбитку: 840 - 4848 - 37

 

Правила која су за обрачун и плаћање обавеза важила пре примене обједињене наплате од 01. 03. 2014. примењују се на:


1) све обавезе за које су закључно са 28.02.2014. године поднете одговарајуће збирне пореске пријаве, независно од тога да ли су обавезе или нето приход физичким лицима плаћени или не и
 
2) све обавезе које су плаћене на извршене исплате прихода физичким лицима закључно са 28. 02. 2014. године, независно да ли су одговарајуће збирне пореске пријаве поднете или не.

 

Све уплате обавеза на које се не примењују правила обједињене наплате врше се на појединачне уплатне рачуне јавних прихода на групу рачуна 843.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste