Утврђени су индекси потрошачких цена за фебруар 2014. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику од 12.03.2014. године и „Службеном гласнику РС" број 30 од 14. марта 2014. године, објављени су индекси потрошачких цена за фебруар 2014. године:

    

 

 Фебруар 2014 
Јануар 2014 ²

Фебруар 2014/ 
Децембар 201
3

Фебруар 2014 /
Фебруар 2013¹

Индекси потрошачких цена

100,1

101,5

102,6

Стопа инфлације

0,1

1,5

2,6

     

Индекси потрошачких цена дефинишу се као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу.


Напомена:


1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

    
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste