Образац ПП ОД-О и даље се доставља за доприносе које привредно друштво плаћа за оснивача

Према тумечењу Пореске управе, доприноси које привредно друштво плаћа за оснивача привредног друштва који ради у привредном друштву без заснивања радног односа, најмање на најнижу месечну основицу доприноса, нису обухваћени обједињеном наплатом, па стога привредно друштво не подноси пореску пријаву ППП ПД. За доприносе које је привредно друштво платило закључно са 28. фебруаром 2014. године, привредно друштво је имало обавезу достављања пореске пријаве ПП ОД-О (рок за подношење пријаве био је 5. март 2014. године), али се поставило питање коју пореску пријаву привредно друштво доставља Пореској управи, после 1. марта 2014. године, након пуне примене система обједињене наплате.

   

Одредбама члана 22. став 1. тач. 1) и 2) Правилника о пореској пријави за порез по одбитку («Сл. гласник РС», бр. 74/13 и 118/13), прописано је да се за исплате прихода на које се плаћа порез по одбитку и који су обухваћени овим правилником, а које се врше почев од 1. марта 2014. године, подноси пореска пријава ППП ПД уместо досадашњих образаца збирних пореских пријава - ПП ОПЈ и ПП ОД. С обзиром на то да доприноси које привредно друштво плаћа за оснивача који ради у привредном друштву нису обухваћени обједињеном наплатом и за њих се не подноси пореска пријава ППП ПД, следи да се пореска пријва ПП ОД-О и даље подноси, јер она није стављена ван снаге.

   

Према томе, привредно друштво наставља да плаћа доприносе за оснивача привредног друштва који ради у привредном друштву без заснивања радног односа, најмање на најнижу месечну основицу доприноса, а за плаћене доприносе доставља пореску пријаву на обрасцу ПП ОД-О, на исти начин као и пре пуне примене система обједињене наплате.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste