Утврђени су индекси потрошачких цена за март 2014. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику од 11.04.2014. године и „Службеном гласнику РС" број 40 од 11. априла 2014. године, објављени су индекси потрошачких цена за март 2014. године:

 

 

 Март 2014 
Фебруар 
2014 ²

Март 2014/ 
Децембар 201
3

Март 2014 / 
Март 2013¹

Индекси потрошачких цена

99,7

101,2

102,3

Стопа инфлације

- 0,3

1,2

2,3

   
 

Индекси потрошачких цена дефинишу се као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу.


Напомена:


1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

   
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

АРХИВА ВЕСТИ

ereste