Рок за подношење ПП ПДВ пријаве за обвезнике за које је порески период календарско тромесечје је 22. април 2014.

Према члану 50. Закона о ПДВ, обвезник за кога је порески период календарско тромесечје подноси пореску пријаву на Обрасцу ПП ПДВ надлежном пореском у року од 20 дана по истеку пореског периода, тачније по истеку календарског тромесечја.

 

Како је за наведене обвезнике порески период истекао 31. марта 2014. године, рок за подношење ПДВ пријаве је 20. април 2014. године.

 

Међутим, с обзиром на то да рок за подношење пријаве 20. април 2014. године пада у недељу, рок за подношење ПДВ пријаве се помера за први наредни радни дан.

 

Узимајући у обзир да се у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији празнују нерадно, између осталог, и васкршњи празници као верски празници, и то почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса који пада у понедељак 21. априла 2014. године, произилази да је рок за подношење ПП ПДВ пријаве за обвезнике за које је порески период календарско тромесечје - 22. април 2014. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste