Најнижа месечна основица доприноса од 1. маја 2014. године

У „Службеном гласнику РС", бр. 46/14, објављен је износ најниже месечне основице доприноса, који се примењује у периоду од 1. маја до 31. јула 2014. године. Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање од 1. маја 2014. године износи 20.198 динара.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste