Предложене измене стопа доприноса од 1. јуна 2014. године

На седници одржаној 15. маја текуће године, Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је прослеђен Народној скупштини Републике Србије на усвајање по хитном поступку.

 

Основна измена која је предложена у Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 108/13, у наставку текста: Закон о доприносима), односи се на повећање укупне стопе доприноса за ПИО за 2 процента, уз истовремено смањење укупне стопе доприноса за здравствено осигурање за исти проценат.

 

Изменама члана 44. Закона о доприносима, предложено је повећање укупне стопе доприноса за ПИО са 24%, на 26%. Уколико се допринос за ПИО плаћа из основице и на основицу, стопе доприноса износиће: 14%, уместо 13% из основице и 12%, уместо 11% на основицу.

 

Поред тога, предложено је смањење укупне стопе доприноса за здравствено осигурање са 12,3%, на 10,3%, а уколико се допринос за здравствено осигурање плаћа из основице и на основицу, стопе доприноса износиће 5,15%, уместо 6,15%.

 

Предложене измене стопа доприноса за ПИО и здравствено осигурање примењиваће се од 1. јуна 2014. године. Изузетно, код обрачуна и исплата зараде, односно плате и накнаде зараде, односно накнаде плате, нове стопе доприноса примењиваће се почев од обрачуна и исплата ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2014. године.

 

Опширније о наведеним изменама, биће објављен напис у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste