Информација о просечној заради исплаћеној у априлу 2014. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 133 од 26. маја 2014. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у априлу износи 63.167 динара. Исплаћена зарада у априлу 2014. номинално је већа од исплаћене зараде у марту 2014. за 5,7% и реално већа за 5,1%.

       
Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у априлу 2014. године износи 45.847 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту 2014. године номинално је већа за 5,5% а реално већа за 4,9%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Април 2014

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

63.167

45.847

   

Просечна зарада исплаћена у априлу 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у априлу 2013. године, номинално је мања за 1,7%, а реално је мања за 3,7%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2013. године, номинално је мања за 1,5%, а реално мања за 3,5%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за април од 63.167 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јуна 2014. године у износу од 315.835 динара (63.167 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste