Информација о просечној заради исплаћеној у мају 2014. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 167 од 25. јуна 2014. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у мају износи 60.966 динара. Исплаћена зарада у мају 2014. номинално је мања од исплаћене зараде у априлу 2014. за 3,5% и реално мања за 3,6%.

       
Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у мају 2014. године износи 44.184 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2014. године номинално је мања за 3,6% а реално мања за 3,7%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Мај 2014

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

60.966

44.184

   

Просечна зарада исплаћена у мају 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у мају 2013. године, номинално је већа за 5,3%, а реално је већа за 3,1%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2014. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2013. године, номинално је већа за 5,7%, а реално већа за 3,5%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за мај од 60.966 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јула 2014. године у износу од 304.830 динара (60.966 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste