Престала је да важи Уредба о подстицању запошљавања из 2011. године

У „Сл. гласнику РС", бр. 65/14, објављена је Уредба о престанку важења Уредбе о подстицању запошљавања (у даљем тексту: Уредба), којом је утврђено да, Уредба о подстицању запошљавања („Сл. гласник РС", бр. 32/11 и 34/11), престаје да важи даном ступања на снагу ове уредбе.

 

Лице које је до дана почетка примене Уредбе стекло право на подстицај из Уредбе о подстицању запошљавња, наставља да остварује то право у складу са том уредбом.

 

Уредба је ступила на снагу 28. јуна 2014. године, а примењује се од 1. јула 2014. године.

 

Подсећамо да се, од 1. јула 2014. године, примењује нови систем олакшица приликом запошљавња нових лица у складу са изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 57/14), о чему смо детаљно писали у Рачуноводственој пракси бр. 11-12/14, страна 49. Напомињемо да смо у овом тексту навели да се Уредба о подстицању запошљавања из 2011. године још увек примењује, јер није престала да важи прописивањем новог система олакшица, тако да треба имати у виду да је доношењем Уредбе она престала да важи.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste