Минимална зарада за период јул-децембар 2014. године, остаје непромењена

Влада Републике Србије донела је Одлуку о висини минималне зараде за период јул-децембар 2014. године, која је објављена у «Сл. гласнику РС», бр. 74/14. У складу са овом одлуком, минимална зарада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јул-децембар 2014. године износи 115,00 динара (нето) по радном часу.

 

Према томе, до краја године, минимална зарада остаје непромењена и износи 115 динара нето по радном часу.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste