Објављен Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност

У складу са извршеним изменама и допунама Закона о ПДВ, на основу члана 10а став 13. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 83/15, у даљем тексту: Закон о ПДВ), Министар финансија је донео Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност (даље у тексту: Правилник), који је објављен у „Сл. гласнику РС", бр. 84/15 од 6.10.2015. године, и ступио на снагу од дана објављивања од када ће се и примењивати. Правилником се ближе уређују начин и поступак одобравања пореског пуномоћства из члана 10а Закона о ПДВ.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste