Омогућена замена документације уз финансијске извештаје за 2014. годину

Агенција за привредне  регистре (АПР)  је објавила информацију да је од 6. новембра 2015. године, у Посебном информационом систему АПР, а у складу са чланом 36. став 2. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја, омогућена замена јавно објављене документације уз финансијске извештаје за 2014. годину за све групе правних лица.

   

У том смислу, правна лица која су доставила изјаву да није усвојен редовни годишњи, односно консолидовани финансијски извештај, могу заменити одлуком о усвајању тих извештаја, а правна лица која су доставила изјаву да није вршена расподела добити, односно покриће губитка по редовном годишњем финансијском извештају, могу заменти  одлуком о расподели добити, односно покрићу губитка по том извештају.

   

За додатна објашњења на располагању је Инфо центар Агенције, број 011/2023-350, као и електронска адреса finizvestaji@apr.gov.rs. 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste