Обавештење АПР-а о почетку издавања електронских грађевинских дозвола

Према саопштењу Агенције за привредне регистре (АПР) објављеном 17. децембра 2015. године на сајту http://www.apr.gov.rs/, од Нове године почиње са радом електронски систем за издавање грађевинских дозвола. Саопштење АПР-а гласи:

 

Од 1. јануара 2016. године у оквиру Агенције за привредне регистре почеће са радом Централна евиденција обједињених процедура.

 

Обједињена процедура, као нов поступак који омогућава ефикасније издавање дозвола и прибављање сагласности неопходних у поступку изградње, доградње и реконструкције објеката прописана је Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" број 132/2014), а почела је да се примењује од 1. марта 2015. године.

   

Од 1. јануара 2016. године сви захтеви у поступку обједињене процедуре подносиће се искључиво електронским путем, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, а све информације од значаја за поступак спровођења обједињене процедуре можете добити преко Позивног центра чији су бројеви телефона: 011/40-43-190, 011/40-43-191 и 011/40-43-192 или интернет странице на адреси http://www.gradjevinskedozvole.rs/,  на којој се налазе и одговори на најчешће постављена питања у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи, прописи и други документи релевантни за област грађевинарства."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste