У позив на број предузетници уносе ПИБ од 1.1.2016. године

Пореска Управа је издала следеће саопштење, које преносимо у целости:

 

Обавештавамо пореске обвезнике - предузетнике који плаћају порез на приходе од обављања самосталне делатности на паушално и стварно утврђени приход (тзв. паушалци и књигаши), да ће се почев од 01.01.2016. године, утврђивање и плаћање свих пореских обавеза (порез на доходак грађана и доприноси за обавезно социјално осигурање), вршити према јединственом идентификатору - ПИБ, са позивом на број одобрења по следећој структури:

 

КК - ООО - ПИБ

 

При чему  је:

 

КК - контролни број за низ цифара који представљају општину и ПИБ пореског   обвезника, израчунат по модулу 97, контролни број се уписује са водећом нулом

 

ООО - ознака општине из прилога 3 Правилника, са водећим нулама

 

ПИБ - порески идентификациони број (9 нумеричких места)

   

Ближа обавештења и израчунавање контролног броја је доступно на сајту Пореске управе на адреси: http://www.purs.gov.rs/preduzetnici.html

   

Наведено се не односи на посебне категорије обвезника (самостални уметници, свештеници и верски службеници, инопензионери и домаћи држављани запослени у иностранству), пољопривреднике и физичка лица, односно све категорије које немају обавезу добијања ПИБ.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste