Позив купцима образаца - објављени нови обрасци захтева за обраду извештаја за статистичке потребе и јавно објављивање финансијског извештаја за 2014. годину

На сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), у оквиру Регистра финансијских извештаја, објављени су нови обрасци захтева за обраду извештаја за статистичке потребе и јавно објављивање финансијског извештаја за 2014. годину, који су прописани од стране Регистратора Регистра финансијских извештаја, на основу Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл. гласник РС" број 127/14).


Објављени су следећи обрасци захтева:
- Захтев за обраду извештаја за статистичке потребе
- Захтев за обраду извештаја за статистичке потребе и јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и документације
- Захтев за јавно објављивање редовног годишњег  финансијског извештаја и документације
- Захтев за јавно објављивање ванредног финансијског извештаја
- Захтев за јавно објављивање консолидованог годишњег  финансијског извештаја и документације.
  

Микро правна лица и предузетници који достављају извештаје за статистичке потребе и финансијске извештаје само у папирном облику, уз те извештаје дужни су да доставе и одговарајући попуњени захтев. 


Велика, средња и мала правна лица која су дужна да доставе извештаје за статистичке потребе и финансијске извештаје путем Посебног информационог система Агенције, као и микро правна лица и предузетници који се за то одлуче, ове захтеве имају уграђене у том систему.


Позивамо све предузетнике и правна лица који су купили комплете образаца финансијских извештаја за 2014. годину у издању Савеза рачуновођа и ревизора Србије (СРРС) и „Рачуноводство" д.о.о., а у којима се налазе стари обрасци захтева за објављивање документације и регистрацију финансијског извештаја, да се обрате служби комерцијале на тел.: 011 / 3233-088 како би им били уручени нови обрасци захтева.


Наведени обрасци захтева за обраду извештаја за статистичке потребе и јавно објављивање финансијског извештаја за 2014. годину могу се преузети и са нашег сајта (www.praksa.rs) у делу „Обрасци".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste