Прописан нови Образац за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана (Образац ППДГ-2Р), који се од 1. априла подноси искључиво електронским путем

У „Сл. гласнику РС" број 30 од 28. марта 2015. године објављене су измене и допуне Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу, којим се прописује нови образац пореске пријаве за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу - Образац ППДГ-2Р, који се од 1. априла 2015. године доставља искључиво у електронском облику.

   

Обвезници годишњег пореза на доходак грађана могу још само данас (31. марта 2015. год.), надлежном пореском органу, поднети пореску пријаву у папирном облику на Обрасцу ППДГ-2Р прописаном Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу („Сл. гласник РС", број 28/15).

   

Подсећамо, у складу са одредбама чл. 92. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... , 68/14) крајњи рок за подношење пријаве за годишњи порез на доходак грађана је 15. мај 2015. године.

   

У вези са почетком подношења пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2014. годину искључиво у електронском облику од 1. априла 2015. године, на сајту Пореске управе објављена је информација која се може прочитати на следећем линку:        

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/2132/od-1-aprila-2015-godine-iskljucivo-elektronsko-podnosenje-poreske-prijave-za-utvrdjivanje-godisnjeg-poreza-na-dohodak-gradjana-za-2014-godinu.html


Образац ППДГ-2Р

АРХИВА ВЕСТИ

ereste