Информација о просечној заради исплаћеној у априлу 2015. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 129 од 25. маја 2015. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у априлу 2015. године износи 62.532 динара. Исплаћена зарада у априлу 2015. номинално је већа од исплаћене зараде у марту 2015. за 5,7% и реално већа за 5,2%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у априлу 2015. године износи 45.605 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту 2015. године номинално је већа за 5,8% и реално већа за 5,3%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Април 2015

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

62.532

45.605

   

Просечна зарада исплаћена у априлу 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у априлу 2014. године, номинално је мања за 1,0%, а реално је мања за 2,8%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2014. године, номинално је мања за 0,5%, а реално мања за 2,3%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за април 2015. године од 62.532 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јуна 2015. године у износу од 312.660 динара (62.532 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste