Информација о просечној заради исплаћеној у августу 2015. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 255 од 25. септембра 2015. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у августу 2015. године износи 61.538 динара. Исплаћена зарада у августу 2015. номинално је мања од исплаћене зараде у јулу 2015. за 1,8% и реално мања за 2,7%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у август 2015. године износи 44.630 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2015. године номинално је мања за 2,1% и реално мања за 3,0%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Август 2015

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

61

44.

   

Просечна зарада исплаћена у августу 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у августу 2014. године, номинално је мања за 2,3% и реално мања за 4,3%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у августу 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу 2014. године, номинално је мања за 2,1% и реално мања за 4,1%.

  

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за август 2015. године од 61.538 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. октобра 2015. године у износу од 307.690 динара (61.538 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste