Сва правна лица и предузетници који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства у обавези су да финансијске извештаје за 2015. годину доставе потписане квалификованим електронским потписом

Агенција за привредне регистре (АПР) свакодневно на свом сајту обавештава сва правна лица и предузетнике да се финансијски извештаји за 2015. годину састављају искључиво у електронској форми и достављају потписани квалификованим електронским потписом законског заступника.

 

Квалификовани електронски потпис је електронски сертификат који у Републици Србији издају следећа сертификациона тела, на чијим линковима у загради можете прочитати инструкције за добијање квалификованог електронског потписа:

 

- Министарство унутрашњих послова Републике Србије
  http://ca.mup.gov.rs/?alphabet=lat

- Јавно предузеће „ Пошта Србије"
 
http://www.ca.posta.rs/postupak_izdavanja.htm

- Привредна комора Србије
  http://www.pks.rs/Usluge.aspx?IDUsluge=4&t=2

- Е - Smart Systems doo - ЕSS CA
  http://www.e-smartsys.com/sr/proizvodiiresenja/qca/Pages/qca.aspx

- Halcom a.d.
 
http://www.halcom.rs/vise-o-sertifikatima/ 

     

Примера ради, према упутству сертификационог тела Halcom BG CA (http://www.halcom.rs/), са којим смо остварили сарадњу и заједнички организовали инструктивни семинар на тему "Брзо и једноставно до квалификованог електронског сертификата", оно издаје квалификоване електронске сертификате, који се могу користити на свим порталима, као и за предавање годишњих финансијских извештаја у Агенцији за привредне регистре.

   

При поруџбини квалификованих електронских сертификата (потписа), корисници имају две опције:

 

- Квалификовани сертификат без е-банк опције (подржава приступ АПР-у, Пореској управи, Е-управи...)

- Квалификовани сертификат са е-банк подршком (подржава приступ Halcom електронском банкарству, АПР-у, Пореској управи, Е-управи...)

 

Обе врсте сертификата се могу користити на свим порталима државе, као и на порталу Агенције за привредне регистре, за предавање годишњих финансијских извештаја.

 

Halcom се побринуо да омогући једноставну процедуру поручивања сертификата, са доставом на адресу коју корисник наведе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste