Министар финансија донео упутства за израду буџета Републике Србије и локалних власти за 2017. годину

Према, сада, већ устаљеној пракси и без извињења што није усвојена (ревидирана) Фискална стратегија министар финансија донео је и објавио 16. новембра 2016. године на сајту Министарства финансија:

 

- Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину", са прилозима:

- Упутством за израду програмског буџета", из фебруара 2014. године, које је ажурирано у новембру 2016. године

- „Инструкцијом за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА);

- Техничко упутство"

- Планирани лимити за припрему буџета за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019. годину"

- Exel табелама: од Прилога 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2017. години, до Прилога 9 - Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима.

НАПОМЕНА: Рок за достављање предлога финансијских планова је 22. новембар 2016. године

 

- Упутство за припрему буџета локалних власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину", са прилозима:

- Циљеви програма и програмских активности и листа униформним индикатора за програмску структуру буџета - предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији"

- Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе"

- Exel табелама:

- Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате у 2017. години по звањима и занимањима у органима и организацијама локалне власти

- Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката у периоду 2017-2019. године

- Прилог 3 - Преглед о комисијама и другим привременим и сталним радним телима

НАПОМЕНА: Одлуку о буџету са образложењем треба доставити у року до 25. децембра 2016. године, сходно чл. 31. Закона о буџетском систему.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste