Донето је упутсво о разврставању радних места и мишљење о остваривања права на плату запослених у АП и ЈЛС

Министарство државне управе и локалне самоуправе, ради правилне примене актуелних прописа који се односе на запослене у аутономним покрајинама и локалним самоуправама, издало је:

   

- Упутство, односно појашњење и практичне примере коначних описа радних места запослених у аутономним покрајинама и локалним самоуправама, на начин како је то прописано Уредбом о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 88/16), које је донето на основу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 21/16), и

   

- Мишљење поводом обрачуна и исплате плата запослених у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе након 1. децембра 2016. године, а до доношења посебног закона о платама који ће бити усклађен са Законом о систему плата запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 18/16).


Мишљење поводом обрачуна и исплате плата запослених у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе након 1. децембра 2016 (PDF)

Упутство, односно појашњење и практичне примере коначних описа радних места запослених у аутономним покрајинама и локалним самоуправама (PDF)

АРХИВА ВЕСТИ

ereste