Ступио је на снагу Уговор о избегавању двоструког опорезивања са Луксембургом

Уговор између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину (у даљем тексту: Уговор) ступио је на снагу 27. децембра 2016. године.

   

Уговор је потписан у Луксембургу, 15. децембра 2015. године, у два оригинална примерка, на српском, француском и енглеском језику, с тим што су оба примерка подједнако веродостојна. У случају разлике у тумачењу, меродаван је енглески текст.

   

Уговор је објављен у „Службеном гласнику РС - Међународни уговориˮ, број 4/16 и почиње да се примењује од 1. јануара 2017. године.

   

Благовремено ћемо објавити детаљан коментар решења садржаних у Уговору.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste