Утврђене каматне стопе „ван“ дохвата руке

Министар финансија донео је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке" за 2015. и 2016. годину. („Сл. гласник РС", бр. 12/16, у даљем тексту: Правилник). Правилником су прописане каматне стопе које се, у складу са принципом „ван дохвата руке", за 2015. и 2016. годину, обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица.

  

Напомињемо да је ово изузетак, и да су сада први пут каматне стопе прописане, не само за претходну, него и за текућу годину, тако да ће сви, који буду одобравали зајмове и кредите повезаним лицима у 2016. години, то моћи да учине по Правилником утврђеним каматаним стопама, што ће им омогућити да у Пореском билансу немају корекција због примењивања камата „ван дохвата руке".

   

Каматне стопе су:

1) за банке и даваоце финансијског лизинга:

   (1) 6,29% на краткорочне кредите у RSD;

   (2) 13,46% на дугорочне кредите у RSD;

   (3) 3,90% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

   (4) 6,78% на кредите у USD и динарске кредите индексиране уUSD;

   (5) 1,37% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

   (6) 3,92% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;

   (7) 3,76% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

   

2) за друга привредна друштва:

   (1) 10,81% на краткорочне кредите у RSD;

   (2) 9,99% на дугорочне кредите у RSD;

   (3) 5,34% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

   (4) 5,07% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

   (5) 6,57% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

   (6) 3,67% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране уUSD;

   (7) 5,71% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

   

Н аведене Каматне стопе примењују се и на зајмове.

   

О начину обрачуна и утврђивању камате ван дохвата руке опширније је писано у РП 4-5/16.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste