Одговори АПР у вези са достављањем финансијских извештаја

У складу са многобројним питањима и дилемама у вези са састављањем и достављањем финансијских извештаја за 2015. годину, као и у вези примене посебног информационог система, Агенција за привредне регистре је на свом сајту http://www.apr.gov.rs/ у делу „Финансијски извештаји" - „Питања и одговори"  (http://www.apr.gov.rs/Регистри/Финансијскиизвештаји/Питањаиодговори.aspx) објавила одговоре на најчешћа питања.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste