Информација о просечној заради исплаћеној у јануару 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 39 од 25. фебруара 2016. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јануару 2016. године износи 55.763 динара. Исплаћена зарада у јануару 2016. номинално је мања од исплаћене зараде у децембру 2015. за 21,2% и реално мања за 21,7%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јануару 2016. године износи 40.443 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2015. године номинално је мања за 21,4% а реално мања за 21,9%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

   

    Јануар 2016

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

55.763

40.443

   

Просечна зарада исплаћена у јануару 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у јануару 2015. године, номинално је већа за 2,9%, а реално је већа за 0,5%.

  

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јануару 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару 2015. године, номинално је већа за 2,9%, а реално већа за 0,5%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јануар 2016. године од 55.763 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. марта 2016. године у износу од 278.815 динара (55.763 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste