Омогућена електронска предаја пријава М-4 за 2015. годину

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, од 15. марта 2016. године, омогућио је послодавцима услугу електронског подношења захтева и предају пријаве М-4 за 2015. годину, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (е-М4) на сајту Фонда (http://www.pio.rs/).

    

 

  

По успешно предатом захтеву и пријави М-4 послодавац ће добијати системски генерисану поруку ПИО Фонда да су захтев и пријава примљени. Датум подношења захтева третира се као датум подношења пријаве М-4. Новим сервисом Фонд ПИО омогућује послодавцима да на време испуне своје законске обавезе доставе пријаве М-4 за 2015. годину, једноставно и без чекања на шалтерима филијала Фонда, а осим електронског захтева и попуњене пријаве М-4, послодавци неће достављати другу документацију, јер ће Фонд проверу података унетих у пријаву М-4 вршити на основу података Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

   

За електронско потписивање пријаве М4 у PDF/A формату користе се квалификовани електронски сертификати који се већ поседују за подношење електронске пореске пријаве Пореској управи, завршног рачуна АПР-у и пријаве (одјаве) запослених у ЦРОСО.

   

Поступак електронске предаје пријава М-4 за 2015. годину започиње се попуњавањем електронског захтева за предају пријава М-4 за 2015. годину, односно приступом интернет страници електронског сервиса е-М4 чији се линк налази на сајту Фонда пио (www.pio.rs) или директно преко линка:

  

https://servisi.pio.rs:888/e-M4/

   

Tехничко упутство за електронску предају пријава М-4 за 2015. годину може се преузети преко следећег линка:

  

http://www.pio.rs/e-M4_Uputstvo_za_korisnike.pdf


Електронскa предајa пријава М-4 (Е-М4)

АРХИВА ВЕСТИ

ereste