Информација о просечној заради исплаћеној у фебруару 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 73 од 25. марта 2016. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у фебруару 2016. године износи 61.279 динара. Исплаћена зарада у фебруару 2016. номинално је већа од исплаћене зараде у јануару 2016. за 9,9% и реално већа за 10,0%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у фебруару 2016. године износи 44.450 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару 2016. године номинално је већа за 9,9% а реално већа за 10,0%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Фебруар 2016

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

61.279

44.450

    

Просечна зарада исплаћена у фебруару 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у фебруару 2015. године, номинално је већа за 3,9%, а реално је већа за 2,4%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у фебруару 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару 2015. године, номинално је већа за 4,0%, а реално већа за 2,5%.

  

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за фебруар 2016. године од 61.279 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. априла 2016. године у износу од 306.395 динара (61.279 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste