Информација о просечној заради исплаћеној у марту 2016. године и просечној заради исплаћеној у I кварталу 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 99 од 25. априла 2016. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у марту 2016. године износи 63.029 динара. Исплаћена зарада у марту 2016. номинално је већа од исплаћене зараде у фебруару 2016. за 2,9% и реално већа за 3,0%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у марту 2016. године износи 45.870 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару 2016. године номинално је већа за 3,2% а реално већа за 3,3%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Март 2016

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

63.029

45.870

   

Просечна зарада исплаћена у марту 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у марту 2015. године, номинално је већа за 6,6%, а реално је већа за 6,0%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту 2015. године, номинално је већа за 6,4%, а реално већа за 5,8%.

   

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за март 2016. године од 63.029 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. маја 2016. године у износу од 315.145 динара (63.029 х 5).

 

У истом саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради која је исплаћена у I кварталу 2016. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у I кварталу 2016. године износи 60.034 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у I кварталу 2016. године износи 43.596 динара.

 

С обзиром на то да у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 112/15), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. маја 2016. године до 31. јула 2016. године 21.012 динара (60.034 x 35%).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste