Најнижа и највиша основица за плаћање доприноса од 1. маја 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 99 од 25. априла 2016. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у марту 2016. године износи 63.029 динара.

 

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у марту 2016. године износи 45.870 динара.

 

У истом саопштењу Републичког завода за статистику, објављен је и податак о просечној заради која је исплаћена у I кварталу 2016. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у I кварталу 2016. године износи 60.034 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у I кварталу 2016. године износи 43.596 динара.


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за
 март 2016. године од 63.029 динара, може се утврдити највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. маја 2016. године у износу од 315.145 динара (63.029 х 5).

 

С обзиром на то да у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 112/15), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. маја 2016. године до 31. јула 2016. године 21.012 динара (60.034 x 35%).

 

Од 1. маја 2016. год.

Најнижа месечна основица доприноса

Највиша месечна основица доприноса

21.012 дин.

315.145 дин.

    

Напомињемо да износ најниже месечне основице доприноса још увек није објављен у „Сл. гласнику РС".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste