Рок за пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину истиче 30. јуна 2016. године у 24 часа

Према обавешењу Агенције за привредне регистре (АПР) објављеном на сајту www.apr.gov.rs, за сва правна лица и предузетнике који примењују Закон о рачуноводству а нису саставили и доставили своје редовне годишње финансијске извештаје са одговарајућом документацијом за 2015. годину у складу са чланом 33. и 34. овог Закона, у четвртак 30. јуна 2016. године истиче рок за достављање ових извештаја.

 

Као датум пријема редовног годишњег финансијског извештаја који је састављен и достављен у Посебном информационом систему АПР и потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, сматра се предаја финансијског извештаја 30. јуна до 24 часа.

  

Истим обавештењем подсећају се сви обвезници који имају обавезу састављања и достављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона, да је рок за достављање тих извештаја 31. јул 2016. године.

 

Информације о пријему и обради свих врста извештаја за 2015. годину, обвезници могу пратити на интернет страни АПР www.apr.gov.rs, одељак "Финансијски извештаји",  линк  „Претрага поступка обраде извештаја за 2015".

 

За додатна питања и објашњења на располагању је мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs.

   

Дакле, рок за достављање редовних финансијских извештаја је 30. јун 2016. године до 24 часа.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste