Информација о просечној заради исплаћеној у јулу 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 223 од 25. августа 2016. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јулу 2016. године износи 63.699 динара. Исплаћена зарада у јулу 2016. номинално је мања од исплаћене зараде у јуну 2016. за 0,5% и реално мања за 0,4%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јулу 2016. године износи 46.280 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2016. године номинално је мања за 0,4% а реално мања за 0,3%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Јул 2016

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

63.699

46.280

   

Просечна зарада исплаћена у јулу 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у јулу 2015. године, номинално је већа за 1,6%, а реално је већа за 0,4%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2015. године, номинално је већа за 1,5%, а реално већа за 0,3%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јул 2016. године од 63.699 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. септембра 2016. године у износу од 318.495 динара (63.699 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste