Информација о просечној заради исплаћеној у августу 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 256 од 26. септембра 2016. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у августу 2016. године износи 62.474 динара. Исплаћена зарада у августу 2016. номинално је мања од исплаћене зараде у јулу 2016. за 1,9% и реално мања за 2,8%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у августу 2016. године износи 45.286 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2016. године номинално је мања за 2,1% а реално мања за 3,0%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Август 2016

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

62.474

45.286

   

Просечна зарада исплаћена у августу 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у августу 2015. године, номинално је већа за 1,5%, а реално је већа за 0,3%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у августу 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу 2015. године, номинално је већа за 1,5%, а реално већа за 0,3%.

   

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за август 2016. године од 62.474 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. октобра 2016. године у износу од 312.370 динара (62.474 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste