Пореска управа објавила на сајту Корисничко упутство за електронско подношење ИОСИ образаца

На сајту Пореске управе (www.purs.gov.rs), у делу Вести, објављена је информација о Корисничком упутству за електронско подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, следеће садржине:

   

Од 01. јануара 2017. године за обавезе запошљавања особа са инвалидитетом које доспевају почев од 1. јануара 2017. године,  као и за доспеле, а неизвршене обавезе закључно са 31. децембром 2016. године за које надлежном пореском органу није предат Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, који је прописан Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе (''Службени гласник РС'', бр. 33/10, 48/10 - исправка и 113/13)  послодавац подноси Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, у електронском облику преко портала Пореске управе или попуњавањем обрасца у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.

   

Изузетно, за доспеле и плаћене обавезе закључно са 31. децембром 2016. године, а за које није предат Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, као и за доспеле обавезе закључно са 31. децембром 2016. године, за које је предат Извештај на Обрасцу ИОСИ у папирној форми закључно са 31. децембром 2016. године, а након тога послодавац установи да тако поднети извештај садржи грешку или пропуст, што је разлог за измену истог, послодавац подноси Извештај на Обрасцу ИОСИ на начин који је прописан Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе (''Службени гласник РС'', бр. 33/10, 48/10 - исправка и 113/13)."       

           

Корисничко упутство за електронско подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом може се преузети са следећег линка:

 

http://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_13536/Korisničko uputstvo IOSI 29.12.2016. ZA SAJT PU.pdf


АРХИВА ВЕСТИ

ereste