Објављено корисничко упутство за подношење у електронском облику пореске пријаве на обрасцу ППДГ-1С

Пореска управа је на својој интернет страници http://www.purs.gov.rs/ у делу „Пореска управа  >>  Предузетници  >>  Преглед прописа  >>  Корисничка упутства" односно „Пореска управа  >>  Физичка лица  >>  Преглед прописа  >>  Корисничка упутства" објавила Корисничко упутство за подношење у електронском облику пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности на обрасцу ППДГ-1С које се може преузети на следећем линку:

  

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_14580/PPDG%201S%20-%20KORISNI%C4%8CKO%20UPUTSTVO%20ZA%20OBVEZNIKE%2001.11.2017..pdf


АРХИВА ВЕСТИ

ereste