Одлаже се примена Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ за 1. јул 2018. године

На сајту Министрства финансија, http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13362, објављено је да је узимајући у обзир иницијативе (непознато чије иницијативе) да се почетак примене Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ(„Сл. гласник РС", бр. 90 од 6. октобра 2017. год.) одложи за 1. јул 2018. године, Министарство финансија предузело све потребне активности како би се исте уважиле а предметна измена биће саставни део измена Закона о ПДВ чије се усвајање планира до краја текуће године.

 

Овим је потврђено и оно што смо написали у Речи уредника у РП 20/17, где смо рекли да се наши претплатници и чланови не боје да ли ће закаснити с применом нових правила о евиденцији ПДВ и ПОПДВ обрасцу, и да постоји могућност да се примена новог Правилника одложи бар до 1. јула 2018. године. Као што се види, оно што смо, истина опрезно, најавили, показало се тачно. О одлагању примене Правилника благовремено ћемо информисати чланство преко издања Савеза.

  

Аргументовани ставови Савеза рачуновођа и ревизора Србије у вези са овим Правилником објављени су на сајту Савеза (www.srrs.rs) и у приручнику „Рачуноводствена пракса", бр. 16-17/17, 18/17, 20/17 и 21-22/17, иза којих стојимо и даље.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste