Информација о просечној заради исплаћеној у октобру 2017. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 317 од 24. новембра 2017. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у октобру 2017. године износи 64.602 динара. Исплаћена зарада у октобру 2017. године номинално је мања од исплаћене зараде у септембру 2017. године за 2,8% и реално мања за 3,0%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у октобру 2017. године износи 46.879 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру 2017. године номинално је мања за 2,8% а реално мања за 3,0%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

   

    Октобар 2017

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

 

 

   

Просечна зарада исплаћена у октобру 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у октобру 2016. године, номинално је већа за 3,5%, а реално је већа за 0,7%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у октобру 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 2016. године, номинално је већа за 3,5%, а реално већа за 0,7%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за октобар 2017. године од 64.602 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. децембра 2017. године у износу од 323.010 динара (64.602 х 5).

АРХИВА ВЕСТИ

ereste