Од данас, запослени мора бити пријављен на осигурање пре ступања на рад

Законом о изменама и допунама Закона о раду („Сл. гласник РС", бр. 113/17), који је данас, 25. децембра, ступио на снагу, прописана је обавеза послодавца да поднесе јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање у року прописаном законом којим се уређује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, а најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад.

  

Одредбама члана 11. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС", бр. 30/10, 44/14 и 116/14), прописано да се јединствена пријава подноси у року од три радна дана од дана запослења, односно од дана закључења уговора о раду, односно другог уговора о обављању послова или од дана почетка обављања делатности, односно од дана престанка запослења, престанка обављања послова или обављања делатности, односно од дана настале промене у току осигурања.

 

Доношењем овог закона, скраћен је рок за подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, тако да се пријава на осигурање мора поднети најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад, о чему смо писали у РП бр. 1/2018, страна 33.

 

Према томе, почев од 25. децебра 2017. године, ниједно радно ангажовано лице не може радити у просторијама послодавца без уговора о раду или другог уговора по основу којег је радно ангажован и без пријаве на осигурање код Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Подсећамо да се пријава на осигурање подноси искључиво у електронском облику.

  

У вези са овим, на својим интеренет страницама, обавештења су дали Централни регистар обавезног социјалног осигурања http://www.croso.gov.rs/cir/index.php и Републички фонд за ПИО http://www.pio.rs/cir/aktuelnosti-vesti-saopstenja/vesti.html


АРХИВА ВЕСТИ

ereste