Информација о просечној заради исплаћеној у фебруару 2017. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 76 од 24. марта 2017. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у фебруару 2017. године износи 64.847 динара. Исплаћена зарада у фебруару 2017. номинално је већа од исплаћене зараде у јануару 2017. за 13,3% и реално већа за 12,5%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у фебруару 2017. године износи 46.990 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару 2017. године номинално је већа за 13,2% а реално већа за 12,4%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Фебруар 2017

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

64.847

46.990

   

Просечна зарада исплаћена у фебруару 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у фебруару 2016. године, номинално је већа за 5,8%, а реално је већа за 2,5%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у фебруару 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару 2016. године, номинално је већа за 5,7%, а реално већа за 2,4%.

  

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за фебруар 2017. године од 64.847 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. априла 2017. године у износу од 324.235 динара (64.847 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste